「การเช่า」ลงทะเบียน

เนื้อหาที่จะแสดงบนเว็ปไซต์คือ,ชื่อสถานที่,ประเภทห้องพัก,ขนาดห้องพัก,จำนวนชั้น ที่อยู่,ราคา แผนชั้น
โปรดมั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะไม่ถูกเผยแพร่แต่อย่างใด

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ-สกุล * ชื่อ  นามสกุล
ชื่อนิติบุคคล 
สัญชาติ *
ข้อมูลเป็นของคุณหรือไม่ *     
รูปถ่ายของเจ้าของธุรกิจ (ขนาดไฟล์ไม่เกิน1MB)
[คำแนะนำ] การลงภาพถ่ายของเจ้าของธุรกิจทำให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกไว้วางใจเพิ่มมากขึ้น
เบอร์โทรศัพท์ * - -
อีเมล *
เพื่อป้องกันการผิดพลาด กรุณาใส่ข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง

ข้อมูลคุณสมบัติที่ 1

ชื่อสถานที่ *
ประเภทของสถานที่ *
ประเภทของห้อง *
พื้นที่ * sq.m
ชั้น * Floor
สัญญาบริษัท *  
ที่อยู่/สถานที่ตั้ง *
ราคา(สัญญา1ปี) * บาท/เดือน
การต่อรองราคา *  
มีแผนผังหรือไม่
 

(ขนาดไฟล์ไม่เกิน1MB)
สถานีที่ใกล้ที่สุด BTS
MRT
จุดสนใจ เรื่องที่ต้องการส่งผ่านไปยังบริษัทอสังหาริมทรัพย์
รายการ การถ่ายภาพ

วันเวลาของการถ่ายภาพ

ช่วงเวลาสดวกที่1 เดือน วัน 
ช่วงเวลาสดวกที่2 เดือน วัน 
ช่วงเวลาสดวกที่3 เดือน วัน 

※การถ่ายภาพและบันทึกวีดีโอครั้งนี้ได้มีการคิดทบทวนแล้ว

ข้อมูลคุณสมบัติที่ 2

ชื่อสถานที่ *
ประเภทของสถานที่ *
ประเภทของห้อง *
พื้นที่ * sq.m
ชั้น * Floor
สัญญาบริษัท *  
ที่อยู่/สถานที่ตั้ง *
ราคา(สัญญา1ปี) * บาท/เดือน
การต่อรองราคา *  
มีแผนผังหรือไม่
 

(ขนาดไฟล์ไม่เกิน1MB)
สถานีที่ใกล้ที่สุด BTS
MRT
จุดสนใจ เรื่องที่ต้องการส่งผ่านไปยังบริษัทอสังหาริมทรัพย์
รายการ การถ่ายภาพ

วันเวลาของการถ่ายภาพ

ช่วงเวลาสดวกที่1 เดือน วัน 
ช่วงเวลาสดวกที่2 เดือน วัน 
ช่วงเวลาสดวกที่3 เดือน วัน 

※การถ่ายภาพและบันทึกวีดีโอครั้งนี้ได้มีการคิดทบทวนแล้ว

ข้อมูลคุณสมบัติที่ 3

ชื่อสถานที่ *
ประเภทของสถานที่ *
ประเภทของห้อง *
พื้นที่ * sq.m
ชั้น * Floor
สัญญาบริษัท *  
ที่อยู่/สถานที่ตั้ง *
ราคา(สัญญา1ปี) * บาท/เดือน
การต่อรองราคา *  
มีแผนผังหรือไม่
 

(ขนาดไฟล์ไม่เกิน1MB)
สถานีที่ใกล้ที่สุด BTS
MRT
จุดสนใจ เรื่องที่ต้องการส่งผ่านไปยังบริษัทอสังหาริมทรัพย์
รายการ การถ่ายภาพ

วันเวลาของการถ่ายภาพ

ช่วงเวลาสดวกที่1 เดือน วัน 
ช่วงเวลาสดวกที่2 เดือน วัน 
ช่วงเวลาสดวกที่3 เดือน วัน 

※การถ่ายภาพและบันทึกวีดีโอครั้งนี้ได้มีการคิดทบทวนแล้ว

ข้อมูลคุณสมบัติที่ 4

ชื่อสถานที่ *
ประเภทของสถานที่ *
ประเภทของห้อง *
พื้นที่ * sq.m
ชั้น * Floor
สัญญาบริษัท *  
ที่อยู่/สถานที่ตั้ง *
ราคา(สัญญา1ปี) * บาท/เดือน
การต่อรองราคา *  
มีแผนผังหรือไม่
 

(ขนาดไฟล์ไม่เกิน1MB)
สถานีที่ใกล้ที่สุด BTS
MRT
จุดสนใจ เรื่องที่ต้องการส่งผ่านไปยังบริษัทอสังหาริมทรัพย์
รายการ การถ่ายภาพ

วันเวลาของการถ่ายภาพ

ช่วงเวลาสดวกที่1 เดือน วัน 
ช่วงเวลาสดวกที่2 เดือน วัน 
ช่วงเวลาสดวกที่3 เดือน วัน 

※การถ่ายภาพและบันทึกวีดีโอครั้งนี้ได้มีการคิดทบทวนแล้ว

ข้อมูลคุณสมบัติที่ 5

ชื่อสถานที่ *
ประเภทของสถานที่ *
ประเภทของห้อง *
พื้นที่ * sq.m
ชั้น * Floor
สัญญาบริษัท *  
ที่อยู่/สถานที่ตั้ง *
ราคา(สัญญา1ปี) * บาท/เดือน
การต่อรองราคา *  
มีแผนผังหรือไม่
 

(ขนาดไฟล์ไม่เกิน1MB)
สถานีที่ใกล้ที่สุด BTS
MRT
จุดสนใจ เรื่องที่ต้องการส่งผ่านไปยังบริษัทอสังหาริมทรัพย์
รายการ การถ่ายภาพ

วันเวลาของการถ่ายภาพ

ช่วงเวลาสดวกที่1 เดือน วัน 
ช่วงเวลาสดวกที่2 เดือน วัน 
ช่วงเวลาสดวกที่3 เดือน วัน 

※การถ่ายภาพและบันทึกวีดีโอครั้งนี้ได้มีการคิดทบทวนแล้ว

pagetop